GT Dave Wiki (Kombucha) Ålder, nettoförmögenhet, bio, fru, familj och fakta