George Soros ålder, fru, barn, familj, biografi, nettoförmögenhet och mer